Formannskapet har 7 representanter. Formannskapet utgjør, sammen med tre representanter fra de ansatte, administrasjonsutvalget (til sammen 10 medlemmer).

1 representanter 1 representant 2 representanter 2 representanter 1 representant
hoyre.png fremskrittspartiet.png senterpartiet.png Arbeiderpartiet.png
Høyre
FRP
SP
Arbeiderpartiet
SDEM
  • Christine Trones
  •  Bjørn-Terje Nilssen
  • Paul Asphaug
  • Herbjørn Knutsen
  • Mette Varem
  • Susanne Holmen
  • Per Øyvind Eriksen