MØTER I KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG – HEMNES KOMMUNE 2024 

 
 
 
 
 
 
 

STYRE/UTVALG   

 
 
 
 
 

JAN 

 
 
 
 
 

FEB 

 
 
 
 
 

MARS 

 
 
 
 
 

APRIL 

 
 
 
 
 

MAI 

 
 
 
 
 

JUNI 

 
 
 
 
 

JULI 

 
 
 
 
 

AUG 

 
 
 
 
 

SEPT 

 
 
 
 
 

OKT 

 
 
 
 
 

NOV 

 
 
 
 
 

DES 

 

 
 
 
 
 

Landbruksnemnda  

 
 
 
 

24 

 
 
 
 

28 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 5

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

4, 18 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Eldrerådet  

 
 
 
 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ungdomsrådet 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Helse-, og omsorgsutvalget (HOU) 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 4

 
 
 
 
 
 
 
 

6

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Oppvekst, familie og kulturutvalget [OFU] 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

 18

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Samfunn- og miljøutvalget (SMU) 

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

15

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Administrasjonsutvalget 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Formannskapet 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

19 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

28 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Kommunestyret 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

11 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

 24 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

Kontrollutvalget 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

22 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Dispensasjonsnemnda for motorferdsel i utmark  

Innleveringsfrist *** 

 
 
 
 

16 

 

2 / 30 

 
 
 
 

13 

 

20 

 
 
 
 

5 / 19 

 

5 / 26 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Polarrådet /Indre Helgeland Regionråd 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

9 (Rana) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

30-31 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

29 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Politirådet 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Økonomisamling/Øko.plan presentasjon 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

23* 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

31** 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Hemnes Kirkelige fellesråd  

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

16 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 

Fylkestinget 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

19-21 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

15-17 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

10-12 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

21-23 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

9-12 

 

MERKNADER TIL MØTEKALENDER 2024 

- Møteplanen er veiledende. Det avvikles ikke møter uten forutgående innkalling 

- Alle møter er normalt åpne for publikum 

- Kommunestyremøtene starter normalt kl. 10:00 og avsluttes senest kl. 17:00. Kveldsmøter starter kl. 18:00, og avsluttes senest kl. 22:00  

- Formannskapsmøtene starter normalt kl. 09:30, og avsluttes senest kl. 16:00. Kveldsmøter starter kl. 18:00, og avsluttes senest kl. 22:00 Møter i administrasjonsutvalget starter normalt kl 09:00 

- Hovedutvalgene starter normalt kl. 09:00, og avsluttes senest kl. 16:00. Kveldsmøter starter kl. 18:00, og avsluttes senest kl. 22:00  

- Møter utenom møteplan bekjentgjøres særskilt 

-Møteinnkalling, med sakliste og sakspapir sendes ut digital, senest 7 dager før møtene 

 

Merk 

* Økonomisamling 

** Presentasjon forslag til budsjett og økominiplan 

*** Innleveringsfrist 14 dager før møte