Beredskap

Dagens beredskap er basert på deltidsmannskaper uten fast vakt, som blir utalarmert via personsøker og mobiltelefon.

Det er etablert en døgnkontinuerlig overordnet vakt som i tillegg til brann også mottar henvendelser vedr. feil på kommunens VVA anlegg, feilmeldinger kommunale bygg, påkjørt/skadet vilt m.m.

I perioder hvor det fare for lavt oppmøte av mannskap, f.eks. i høytidshelger og ferier, er det etablert helgevakter bestående av 7 mannskap.
Hemnes brannvesen har røykdykkertjeneste med nivå 1. D.v.s at det kan foretas innvendig slukking. Vi har i dag total 16 godkjente røykdykkere.

Forebyggende arbeid

Forebyggende brannvernarbeid i Hemnes kommune består av tilsyn i ca 55 særskilte brannobjekt. I tillegg til tilsyn gjennomfører vi årlig en rekke forebyggende tiltak som f.eks:

  • Aksjon boligbrann, hvor vi er ute til ett utvalg av kommunens innbyggere for en liten kontroll av brannsikkerheten, samt skifte av batteri i røykvarslere.
  • Brannvernuka, med åpen brannstasjon.
  • Omsorgsprosjektet, som er ett samarbeidsprosjekt mellom brannvesenet og omsorgstjenesten, rette mot hjemmeboende eldre.
  • 6. klasseprosjektet, som er en brannvernopplæring av samtlige 6. klasser i kommunen.

Hemnes brannvesen bistår også i gjennomføring av brannøvelser/brannvernopplæring i bedrifter i kommunen.