Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arealplan

Arealplan er samlebetegnelsen for alle planer som sier noe om hvordan et areal/geografisk område kan brukes. I kommunen har man arealplaner på flere nivåer:

  • Kommuneplanens arealdel
  • Kommunedelplaner
  • Områdereguleringsplaner
  • Detaljreguleringsplaner

Disse arealplanene er juridisk bindende og gir rettigheter og plikter til grunneiere og tiltakshavere. Arealplanene er med på å skape forutsigbarhet for hvordan kommunen skal utvikles og planprosessene gir rom for innbyggerinvolvering og utsjekk hos myndigheter mv.

Aktuelt

Brann

Kan du ladevettreglene?

1. Lad i rom med røykvarsler 2. Lad når du er våken og til stede 3. Les og følg produsentens bruksanvisning