Nød- og vakttelefoner

Brann-og redning 110
Politiet 112
Ambulanse, medisinsk hjelp 113
Legevakt (hele døgnet) 116 117
Nødnummer for døve 1412
Teknisk vakt (Veg, vann, avløp, brann) 47 87 97 00
Nødtelefon, viltpåkjørsler 47 87 97 00
Akutt barnevernvakt 99 28 53 00