Vakttelefoner

  • Legevakt: 116 117 (Hele døgnet)
  • Akutt barnevernvakt: 992 85 300
  • Veg, vann, avløp, kommunale bygg, brann, viltpåkjørsel: 478 79 700

Timebestilling legekontor

Korgen - 75 19 70 90

Alle dager fra 09.00 – 12.00 og fra kl. 13.00 – 15.00.
 
Hemnesberget75 19 74 00
Hver dag fra kl. 9.00 – 12.00 og fra kl. 13.00 – 15.00.

Rådhuset

Ordfører:  
Paul Asphaug, ordfører 952 41 668
Bjørn-Terje Nilsen, varaordfører  
Rådmann og kommunalsjefer:  
Amund Eriksen, kommunedirektør 414 75 680
Hege Torghatten, Kommunalsjef Helse-og omsorg 918 33 720
Sølvi Åsheim, Kommunalsjef Oppvekst og familie 415 73 435
 
Stab:  
Johanna Lensu, HR/stabsleder 948 56 355
Lars Tore Hatten, seniorrådgiver 901 72 780
   
IKT  
Marius Oksfjellelv, IKT-medarbeider 959 27 955
Mikal Jensen, IKT-medarbeider 951 35 136
Trygve Andre Lorentzen, IKT-medarbeider 908 62 481
   
Kommunikasjon:  
   
Per Arne Bustnes, Kommunikasjonsrådgiver 905 47 695
Inger Lise Granli, Kommunikasjonsrådgiver 481 11 062
Lars Tore Hatten, Seniorrådgiver 901 72 780
Personalkontoret:  
Synnøve Sjøfors, personalkonsulent  
Rolf Fjellestad, rekruttering 970 99 338
Kine Guttormsen 476 61 837
   
Servicekontoret:  
Anne-Bjørg Mediå, saksbehandler 902 25 240
Camilla Berg, arkivleder 402 42 292
Kari Kvernmo Nilsen, saksbehandler 908 62 455
   
Økonomiavdelingen:  
Harald Mårnes, økonomisjef 994 41 104
Ailin Valåmo, regnskapsavd. 902 02 852
Gyrid Grønbæk, lønnsavd. 900 85 988
Marita Tustervatn, regnskap 900 56 662
Lenningsvik Anna 911 04 876

 

Barnehagene

Barnehager i Hemnes kommune

Heidi Lien, enhetsleder                      951 73 024
Christine Breen Innereng, spesialpedagog 41 47 66 85
Frøydis Oksfjellelv, saksbehandler  
Ann Kristin Sivertsen, COS-veileder 97 02 05 55
Gerd Valla, logoped 95 23 82 14

Korgen Barnehage

Merethe Vatshaug, styrer75 19 73 8048 03 96 99
Marte Lenningsvik, assisterende styrer 908 488 20
   
Laila Åkvik Drevvatn, pedagogisk leder Billeborgen/Revehiet 958 934 29
Avd. Billeborgen 905 900 90
Avd. Revehiet 908 597 60
   
Hege Stene, pedagogisk leder Maurtua/Kråkeslottet: 412 407 86
Avd. Maurtua 908 927 68
Avd. Kråkeslottet 954 716 38


Bjerka barnehage

Kirsti Ånes Skaret, styrer               75 19 76 3040 23 42 80
Avd. Agnetjønna  75 19 76 31
Avd.Køtabekken 75 19 76 32
Avd. Olderholmen  75 19 76 33

Finneidfjord barnehage

Mette Lande Bang, styrer75 19 71 7147 05 32 24
Arbeidsrom75 19 71 78 
Avd. Krabben75 19 71 7775 19 34 30
Avd. Sjøstjerna75 19 71 7675 19 71 76

Hemnesberget barnehage

Anja Bjørkan, styrer75 19 73 9047 66 95 44
Personalrom/arbeidsrom75 19 73 92 
Avdeling Nede, sokkeletasje75 19 73 93 
Avdeling Oppe, 1. etg.75 19 73 94 

Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage

Susanne Holmen,styrer 94 79 74 35

 

Skolene

SKOLEKONTORET

Oksfjellelv Frøydis,  saksbehandler75 19 70 65 
Valla Gerd, logoped 952 38 214
 
HEMNES KULTURSKOLE  
Elisabeth Ødegård, rektor751970 69915 22 375
Øvrige lærere751970 68 
Øvrige lærere751971 07 
 
BJERKA SKOLE751976 20 
Bente Grønningen Marthinussen, rektor           751976 23472 63 986
Sekretær751976 22 
Bjerka SFO911 92 879 
 
BLEIKVASSLI SKOLE751975 70 
Astrid Børresen, rådgiver75 19 75 74 
Hanne Heggedal, rektor75 19 75 7540 01 79 35
   
FINNEIDFJORD SKOLE               75 19 71 70 
Dag Roald Djønne, rektor75 19 71 7399 64 66 50
Sekretær751971 72 
Skolefritidsordningen751971 74 
 
HEMNES SENTRALSKOLE751979 00 
Liss-Hege Bjørnø, rektor75 19 78 8198468771
Eldbjørg Gabrielsen, sekretær75 19 78 80 
Ingunn Bang Nilsen, inspektør75 19 78 82 
Roy Kjærstad, rådgiver75 19 78 83 
Skolefritidsordningen75 19 79 05902 98 233
Hemnes voksenopplæring75 19 71 65 
 
KORGEN SENTRALSKOLE        75 19 74 70 
Brage Aasheim, konstituert rektor 950 67 619
Kjell-Joar Petersen-Øverleir, rektor75 19 74 74918 69 522
Guro Ingvaldsen, inspektør75 19 74 77918 04 193
Kenneth Johansen, inspektør75 19 74 73414 35 909
Kristin Ervik Hatten, sekretær75 19 74 70 
Skolefritidsordning75 19 74 76 

 

Teknisk

AVD. PLAN, LANDBRUK OG BYGGESAK    
Berntzen Kenn Arne 751971 31  
Dyrlie Øystein, landbrukssjef 751971 45 991 55 388
Leirvik Jon Arne, fagkons.landbruk 751971 43 916 39 222
Lenningsvik, Karl-Johan   414 52 254
Sjåvik Kjetil, ingeniør   913 90 965
Stien Trond, ingeniør 751971 24 952 49 377
Elizaveta Shelekhina, arealplanlegger   413 72 632
Lisa-Mari Pedersen, arealplanlegger   476 03 702
     
AVD. TEKNISK , 2 etg.    
Larsen Tone, enhetsleder   480 41 820
Andreassen Kent, Brannsjef 751971 22 906 83 860
Andreassen Marit Oldernes 751971 67 477 10 968
Beredskapstelefon VVA/Brann   478 79 700
Boligkontor/Hemnes boligstiftelse   941 76 801
Dambråten Bjørn Erik, varabrannsjef 751970 40 480 36 420
Lillemo Grethe, renholdsleder 751971 23 476 80 631
    911 55 011
Losvik Line 751971 29  
Svartvassmo, Eirik   415 84 143
Trongmo Jan Tore 751970 60 951 23 265
Tollånes Atle 75197148 412 12 074
Ånonli Viggo 751971 27 900 34 421

Helse

 
Ellen Johansen, enhetsleder helse 910 06 847
Christina Solvang (koordinerende enhet barn og unge) 900 61 692
Lotta Davidsen, adm.sekretær75 19 70 77476 59 975
   
PSYKISK HELSE- OG RUSTJ.
Synnøve Ødegård (Konstituert leder) 99 31 87 07
FRISKLIVSENTRALEN
Karoline Hatten Lifjell, Fagleder  48 22 15 29
Fellesnummer til frisklivssentralen 46 93 16 88
Silje Valla, Fysioterapeut, barn og ungdom 91 17 19 90
Ros-Mari Emilsen  
Marit Lenningsvik, ergoterapeut75 19 70 8297 58 45 80
Line Trongmo, kommunal fysioterapeut for institusjon og hjemmeboende  94 84 92 92

 

KORGEN LEGEKONTOR75 19 70 90   
Novak Robert, kommuneoverlege75 19 70 92 
Øyeblikkelig hjelp Korgen 116 117

 

HEMNES LEGEKONTOR75 19 74 00 
Øyeblikkelig hjelp Hemnesberget 116 117
LEGEVAKT 116 117

 

HELSESTASJON I HEMNES
Berit Bang Andersen, ledende helsesykepleier75 19 70 95 
   
Bodil Olufsen,helsesykepleier 916 68 573
Cathrine Øverleir, fungerende helsesykepleier751 97095 
Kristin Berglund, fungerende helsesykepleier751 97098 
Maiken Juvik, helsesykepleier751 97412 
Rita Holven, foreldreveileder751 97416 
Veronica Eriksen, helsesykepleier 913 20137

 

BARNEVERN  
Barnevernleder Elisabeth Sundsvåg 92211612
Merkantil Anne-Lise Fagereng 47719808
Andrea Thomassen 46941165
Amalie Holmstrand 91637168
Annika A. Rønning 90709111
Martine Grunnvoll 46830748
Mariell Handberg 48246223

 

 

FYSIOTERAPEUTER  
Bjørnbakk Merete 75 19 12 07
Kristoffersen Geir 75 19 12 07
Husnes Tone Bente Båtstrand 907 92 289

Omsorgstjenesten

Omsorgstjenesten - Tildelingskontoret    
Unn Helen Fagerbakk, konsulent 948 79 163  
Berit Roghell, konsulent 468 86 799  
Tom Horseng, spesialkonsulent 905 22036  
Kevin Tuven, konsulent, leder BPA-ordningen 970 64 313  
Marianne Evjen, kreftkoordinator 469 55 179  
Christine Jensen, prosjektkoordinator (Aldersvennlig samfunn) 476 29 537  
     
Hemnesberget omsorgstjeneste    
     
 Vigdis Reinholdtsen, avdelingsleder 75 19 74 50 976 99 277
 -Avdeling Gammelstua 75 19 74 40  
 -Avdeling Kårstua 75 19 74 46  
     

Hjemmetjenesten

   
Sissel-Helen Olsen, avdelingsleder 75 19 74 60 909 43 052
 - Hjemmesykepleien  75 19 74 51 905 21 669
 - Personalbase bofellesskap 75 19 74 92  
     

Korgen omsorgstjeneste

   
Ragnhild Fineide, sektorleder 75 16 39 50 951 81 676
 -Kjøkken/middagslevering   75 16 39 37
 -Dagrehabilitering 75 16 39 54 414 93 260
     

Somatisk sykehjemsavdeling

   
Helene Storbæk Lillebjerka, avdelingsleder 75 16 39 51 468 63 123
 -Avdeling Kangsen 75 16 39 16  
 -Avdeling Okstind 75 16 39 25  
     

Demensavdelingen

   
Stine-Mari Bjørkås, avdelingsleder 75 16 39 43 948 51 376
 -Avdeling Snytuva 75 19 39 23  
 -Avdeling Nystua 75 19 16 51  
     

Hjemmesykepleien

   
Andreas Alvarez, avdelingsleder 75 16 39 44 469 37 188
 -Hjemmesykepleien 75 16 39 40 917 77 366
 -Kløbben bofellesskap 75 16 39 17  
     

Miljøtjenesten

   
Mai Britt Karlsen, sektorleder   950 76 163
     
Prestegårdshagen bofellesskap    
Mai Britt Karlsen, avdelingsleder   950 76 163
 - Personalbase 414 33 580 995 60 074
     

Aspmoen bofellesskap

   
Randi Lina Guttormsen, avdelingsleder 976 51 347  
 -Personalbase Aspmoen 39   909 36 441
 -Personalbase Aspmoen 41   915 11 344
     
Villmoneset bogruppe    
Oda Risvik, avdelingsleder    
Personalbase 75 19 15 81 905 92 835
     
Barneavlastningen    
Oda Risvik, avdelingsleder    
 -Personalbase 902 29 825 958 42 951

NAV

Navn Nummer Nummer
NAV kontaktsenter 55553333  
Vakttelefon Hemnes, mandag-fredag mellom kl. 1200-1500 412 58 405  
Flyktningetjenesten 459 17 409