Vakttelefoner

  • Legevakt: 116 117 (Hele døgnet)
  • Akutt barnevernvakt: 992 85 300
  • Veg, vann, avløp, kommunale bygg, brann, viltpåkjørsel: 478 79 700

Timebestilling legekontor

Korgen - 75 19 70 90

Alle dager fra 09.00 – 12.00 og fra kl. 13.00 – 15.00.
 
Hemnesberget75 19 74 00
Hver dag fra kl. 9.00 – 12.00 og fra kl. 13.00 – 15.00.

Rådhuset

Ordfører:    
Paul Asphaug, ordfører   952 41 668
Bjørn-Terje Nilsen, varaordfører    
Rådmann og kommunalsjefer:    
Amund Eriksen, kommunedirektør   414 75 680
Hege Torghatten, Kommunalsjef Helse-og omsorg   918 33 720
Sølvi Åsheim, Kommunalsjef Oppvekst og familie   415 73 435
 
Stab:    
Johanna Lensu, HR/stabsleder   948 56 355
Lars Tore Hatten, seniorrådgiver   901 72 780
     
IKT    
Marius Oksfjellelv, IKT-medarbeider   959 27 955
Mikal Jensen, IKT-medarbeider   951 35 136
Trygve Andre Lorentzen, IKT-medarbeider   908 62 481
     
Kommunikasjon:    
     
Per Arne Bustnes, Kommunikasjonsrådgiver   905 47 695
Inger Lise Granli, Kommunikasjonsrådgiver   481 11 062
Lars Tore Hatten, Seniorrådgiver   901 72 780
Personalkontoret:    
Synnøve Sjøfors, personalkonsulent    
Rolf Fjellestad, rekruttering   970 99 338
Kine Guttormsen   476 61 837
     
Servicekontoret:    
Anne-Bjørg Mediå, saksbehandler   902 25 240
Camilla Berg, arkivleder   402 42 292
Kari Kvernmo Nilsen, saksbehandler   908 62 455
     
Økonomiavdelingen:    
Harald Mårnes, økonomisjef   994 41 104
Ailin Valåmo, regnskapsavd.   902 02 852
Gyrid Grønbæk, lønnsavd.   900 85 988
Marita Tustervatn, regnskap   900 56 662
Lenningsvik Anna   911 04 876

Barnehagene

Barnehager i Hemnes kommune

Heidi Lien, enhetsleder                        951 73 024
Christine Breen Innereng, spesialpedagog   41 47 66 85
Frøydis Oksfjellelv, saksbehandler    
Ann Kristin Sivertsen, COS-veileder   97 02 05 55
Gerd Valla, logoped   95 23 82 14

Korgen Barnehage

Merethe Vatshaug, styrer 75 19 73 80 48 03 96 99
Marte Lenningsvik, assisterende styrer   908 488 20
     
Laila Åkvik Drevvatn, pedagogisk leder Billeborgen/Revehiet   958 934 29
Avd. Billeborgen   905 900 90
Avd. Revehiet   908 597 60
     
Hege Stene, pedagogisk leder Maurtua/Kråkeslottet:   412 407 86
Avd. Maurtua   908 927 68
Avd. Kråkeslottet   954 716 38


Bjerka barnehage

Kirsti Ånes Skaret, styrer                75 19 76 30 40 23 42 80
Avd. Agnetjønna    75 19 76 31
Avd.Køtabekken   75 19 76 32
Avd. Olderholmen    75 19 76 33

Finneidfjord barnehage

Mette Lande Bang, styrer 75 19 71 71 47 05 32 24
Arbeidsrom 75 19 71 78  
Avd. Krabben 75 19 71 77 75 19 34 30
Avd. Sjøstjerna 75 19 71 76 75 19 71 76

Hemnesberget barnehage

Anja Bjørkan, styrer 75 19 73 90 47 66 95 44
Personalrom/arbeidsrom 75 19 73 92  
Avdeling Nede, sokkeletasje 75 19 73 93  
Avdeling Oppe, 1. etg. 75 19 73 94  

Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage

Susanne Holmen,styrer   94 79 74 35

 

Skolene

SKOLEKONTORET

Oksfjellelv Frøydis,  saksbehandler75 19 70 65 
Valla Gerd, logoped 952 38 214
 
HEMNES KULTURSKOLE  
Elisabeth Ødegård, rektor751970 69915 22 375
Øvrige lærere751970 68 
Øvrige lærere751971 07 
 
BJERKA SKOLE751976 20 
Bente Grønningen Marthinussen, rektor           751976 23472 63 986
Sekretær751976 22 
Bjerka SFO911 92 879 
 
BLEIKVASSLI SKOLE751975 70 
Astrid Børresen, rådgiver75 19 75 74 
Hanne Heggedal, rektor75 19 75 7540 01 79 35
   
FINNEIDFJORD SKOLE               75 19 71 70 
Dag Roald Djønne, rektor75 19 71 7399 64 66 50
Sekretær751971 72 
Skolefritidsordningen751971 74 
 
HEMNES SENTRALSKOLE751979 00 
Liss-Hege Bjørnø, rektor75 19 78 8198468771
Eldbjørg Gabrielsen, sekretær75 19 78 80 
Ingunn Bang Nilsen, inspektør75 19 78 82 
Roy Kjærstad, rådgiver75 19 78 83 
Skolefritidsordningen75 19 79 05902 98 233
Hemnes voksenopplæring75 19 71 65 
 
KORGEN SENTRALSKOLE        75 19 74 70 
Brage Aasheim, konstituert rektor 950 67 619
Kjell-Joar Petersen-Øverleir, rektor75 19 74 74918 69 522
Guro Ingvaldsen, inspektør75 19 74 77918 04 193
Kenneth Johansen, inspektør75 19 74 73414 35 909
Kristin Ervik Hatten, sekretær75 19 74 70 
Skolefritidsordning75 19 74 76 

 

Teknisk

AVD. PLAN, LANDBRUK OG BYGGESAK    
Berntzen Kenn Arne 751971 31  
Dyrlie Øystein, landbrukssjef 751971 45 991 55 388
Leirvik Jon Arne, fagkons.landbruk 751971 43 916 39 222
Lenningsvik, Karl-Johan   414 52 254
Sjåvik Kjetil, ingeniør   913 90 965
Stien Trond, ingeniør 751971 24 952 49 377
Elizaveta Shelekhina, arealplanlegger   413 72 632
Lisa-Mari Pedersen, arealplanlegger   476 03 702
     
AVD. TEKNISK , 2 etg.    
Larsen Tone, enhetsleder   480 41 820
Andreassen Kent, Brannsjef 751971 22 906 83 860
Andreassen Marit Oldernes 751971 67 477 10 968
Beredskapstelefon VVA/Brann   478 79 700
Boligkontor/Hemnes boligstiftelse   941 76 801
Dambråten Bjørn Erik, varabrannsjef 751970 40 480 36 420
Lillemo Grethe, renholdsleder 751971 23 476 80 631
    911 55 011
Losvik Line 751971 29  
Svartvassmo, Eirik   415 84 143
Trongmo Jan Tore 751970 60 951 23 265
Tollånes Atle 75197148 412 12 074
Ånonli Viggo 751971 27 900 34 421

Helse

 
Ellen Johansen, enhetsleder helse   910 06 847
Christina Solvang (koordinerende enhet barn og unge)   900 61 692
Lotta Davidsen, adm.sekretær 75 19 70 77 476 59 975
     
PSYKISK HELSE- OG RUSTJ.

Synnøve Ødegård (Konstituert leder)

  99 31 87 07
FRISKLIVSENTRALEN
Karoline Hatten Lifjell, Fagleder    48 22 15 29
Fellesnummer til frisklivssentralen   46 93 16 88
Silje Valla, Fysioterapeut, barn og ungdom   91 17 19 90
Ros-Mari Emilsen    
Marit Lenningsvik, ergoterapeut 75 19 70 82 97 58 45 80
Line Trongmo, kommunal fysioterapeut for institusjon og hjemmeboende    94 84 92 92

 

KORGEN LEGEKONTOR 75 19 70 90    
Novak Robert, kommuneoverlege 75 19 70 92  
Øyeblikkelig hjelp Korgen   116 117

 

HEMNES LEGEKONTOR 75 19 74 00  
Øyeblikkelig hjelp Hemnesberget   116 117
LEGEVAKT   116 117

 

HELSESTASJON I HEMNES

Berit Bang Andersen, ledende helsesykepleier 75 19 70 95  
     
Bodil Olufsen,helsesykepleier   916 68 573
Cathrine Øverleir, fungerende helsesykepleier 751 97095  
Kristin Berglund, fungerende helsesykepleier 751 97098  
Maiken Juvik, helsesykepleier 751 97412  
Rita Holven, foreldreveileder 751 97416  
Veronica Eriksen, helsesykepleier   913 20137

 


BARNEVERN
   

 

FYSIOTERAPEUTER    
Bjørnbakk Merete   75 19 12 07
Kristoffersen Geir   75 19 12 07
Husnes Tone Bente Båtstrand   907 92 289

Omsorgstjenesten

Omsorgstjenesten - Tildelingskontoret    
Unn Helen Fagerbakk, konsulent 948 79 163  
Berit Roghell, konsulent 468 86 799  
Tom Horseng, spesialkonsulent 905 22036  
Kevin Tuven, konsulent, leder BPA-ordningen 970 64 313  
Marianne Evjen, kreftkoordinator 469 55 179  
Christine Jensen, prosjektkoordinator (Aldersvennlig samfunn) 476 29 537  
     
Hemnesberget omsorgstjeneste    
     
 Vigdis Reinholdtsen, avdelingsleder 75 19 74 50 976 99 277
 -Avdeling Gammelstua 75 19 74 40  
 -Avdeling Kårstua 75 19 74 46  
     

Hjemmetjenesten

   
Sissel-Helen Olsen, avdelingsleder 75 19 74 60 909 43 052
 - Hjemmesykepleien  75 19 74 51 905 21 669
 - Personalbase bofellesskap 75 19 74 92  
     

Korgen omsorgstjeneste

   
Ragnhild Fineide, sektorleder 75 16 39 50 951 81 676
 -Kjøkken/middagslevering   75 16 39 37
 -Dagrehabilitering 75 16 39 54 414 93 260
     

Somatisk sykehjemsavdeling

   
Helene Storbæk Lillebjerka, avdelingsleder 75 16 39 51 468 63 123
 -Avdeling Kangsen 75 16 39 16  
 -Avdeling Okstind 75 16 39 25  
     

Demensavdelingen

   
Stine-Mari Bjørkås, avdelingsleder 75 16 39 43 948 51 376
 -Avdeling Snytuva 75 19 39 23  
 -Avdeling Nystua 75 19 16 51  
     

Hjemmesykepleien

   
Andreas Alvarez, avdelingsleder 75 16 39 44 469 37 188
 -Hjemmesykepleien 75 16 39 40 917 77 366
 -Kløbben bofellesskap 75 16 39 17  
     

Miljøtjenesten

   
Mai Britt Karlsen, sektorleder   950 76 163
     
Prestegårdshagen bofellesskap    
Mai Britt Karlsen, avdelingsleder   950 76 163
 - Personalbase 414 33 580 995 60 074
     

Aspmoen bofellesskap

   
Randi Lina Guttormsen, avdelingsleder 976 51 347  
 -Personalbase Aspmoen 39   909 36 441
 -Personalbase Aspmoen 41   915 11 344
     
Villmoneset bogruppe    
Oda Risvik, avdelingsleder    
Personalbase 75 19 15 81 905 92 835
     
Barneavlastningen    
Oda Risvik, avdelingsleder    
 -Personalbase 902 29 825 958 42 951

NAV

Navn Nummer Nummer
NAV kontaktsenter 55553333  
Vakttelefon Hemnes, mandag-fredag mellom kl. 1200-1500 412 58 405  
Flyktningetjenesten 459 17 409