I det første av sitt slag, inviterte Hemnes kommune til innbyggerdialog med bruk av en elektronisk innbyggerundersøkelse. Undersøkelsen var nettbasert, og lenken ble publisert på kommunens nettside og på Facebook. I tillegg ble SMS sendt til alle innbyggere.

Undersøkelsens hovedtema var "Et aldersvennlig samfunn" og omhandlet innbyggernes forventninger til egen alderdom, evalueringer av ulike aspekter med lokalsamfunnet, og forventninger om fremtidens aldersvennlige samfunn.

668 personer besvarte undersøkelsen. Responsen tilsier at temaet opptar befolkningen i stor grad. Resultatene gir kommunen viktig kunnskap og innspill. Hensikten med denne rapporten er å presentere resultatene på en pålitelig og forståelig måte.

NB! Det er ikke for sent å komme med innspill til kommunen om dette temaet, eller om andre tema eller spørsmål knyttet til eldrereforemen Leve hele livet. På hjemmesiden finner du en egen fane for Leve hele livet, herunder er en åpen meldingstjeneste til akkurat dette formålet. Husk å skrive inn kontaktinformasjon slik at vi kan svare deg på din henvendelse!

Med hilsen

Kari Brendås Lillebjerka
Enhetsleder omsorgstjenesten