MØTER I KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG – HEMNES KOMMUNE 2021

STYRE/UTVALG   

JAN 

FEB 

MARS 

APRIL 

MAI 

JUNI 

JULI 

AUG 

SEPT 

OKT 

NOV 

DES 

 

Kommunestyret 

 

11

18

29

26* /  27

17

 

 

23

20** /  28

 

16

Formannskapet 

 

2

9

20

11

8

 

 

14

12 /  20**

23 / 30

 

Administrasjonsutvalget 

 

2

9

 

11

8

 

 

14

20**

23 / 30

 

Teknisk- og miljøutvalget 

 

25

25

22

26*

 

 

 

2

20**

18

 

Helse, oppvekst og kulturutvalget 

 

24

         24            Utgår

28

26*

 

 

 

1

20**

17

 

Kontrollutvalget 

 

12

 

9

28

 

 

 

10

 

12

 

Landbruksnemnda 

20 Utgår

10   Utgår

25

14

26*

 

 

 

1

20**

17

 

Eldrerådet 

 

16

 

15

26*

 

 

 

2

20**

18

 

Rådet for likestilling av  

Funksjonshemmede

 

10

 

14

26*

 

 

 

1

20**

17

 

Ungdomsrådet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsmiljøutvalget 

 

15

 

26

 

 

 

 

6

 

15

 

Dispensasjonsnemnda for motorferdsel i utmark  

Innleveringsfrist: *** 

13

 

30/12

17

 

3

 10 /  24

 

24/2  / 10/3

14

 

31/3

 

 

 

16

 

2

 

 

 

 

24

 

10

 

Indre Helgeland regionråd 

 

19

 

23

 

10-11

 

 

 

15

 

3

Fylkesting 

 

22-24

 

26-28

 

14-16

 

 

 

18-20

 

6-9

 

MERKNADER TIL MØTEKALENDER 2021  

* Felles møte – Presentasjon av Rådmannens forslag til Økonomiplan 2022-2025(Investeringsplan, gebyr, satser, mål og rammer) og Økonomiplan 2022-2025 (drift) – Utvalg, råd og nemnder kan ha ordinært møte etterpå.

** Fellesmøte – Presentasjon av Rådmannens forslag til Budsjett 2022 og Økonomiplan 2022 – 2025 – Utvalg, råd og nemnder kan ha ordinært møte etterpå.

- Møteplanen er veiledende. Det avvikles ikke møter uten forutgående innkalling 

- Alle møter er normalt åpne for publikum 

- Kommunestyremøtene starter normalt kl 09:00 og avsluttes senest kl 16:00. Kveldsmøter starter kl 18:00, og avsluttes senest kl 22:00  

- Formannskapsmøtene starter normalt kl 09:30, og avsluttes senest kl 16:00. Kveldsmøter starter kl 18:00, og avsluttes senest kl 22:00 Møter i administrasjonsutvalget starter normalt kl 09:00 

- Hovedutvalgene starter normalt kl 09:00, og avsluttes senest kl 16:00. Kveldsmøter starter kl 18:00, og avsluttes senest kl 22:00  

- Møter i AMU starter normalt kl 13:00, og avsluttes senest kl 15: 00 

- Møter utenom møteplan bekjentgjøres særskilt 

- Møteinnkalling, med sakliste og sakspapir sendes ut digital, senest 6 dager før møtene 

 

*** Innleveringsfristen for dispensasjonsnemnda er 14 dager før møte.