Opphold ekstradag

kr. 200,- (ingen søskenmoderasjon)

Søskenmoderasjon:

50 % fra 2. barn 

75 % fra 3. barn