Hemnes kommunes prosjekt «Sårbare eldre», Frivilligsentralen, Pensjonistforeningen og Menighetsrådet ønsker å gi eldre over 65 år, som sitter mye alene, en mulighet til å delta på et felles måltid og hyggestund i lag.

Felles middag på menighetshuset på Hemnesberget onsdag 17. november kl. 12:30-16:00, middag serveres kl 14:00
Dette er et gratis arrangement

Det blir organisert skyss fra Finneidfjord og Hemnesberget til menighetshuset, for de som trenger det. Skulle det være noen som ønsker å delta fra andre steder i kommunen, er de hjertelig velkommen, men må ordne skyss selv.

Bussen kjører kl.12:00 fra Finneidfjord og henter, retur kl.15:30.

«Sårbare eldre» er et prosjekt der Hemnes kommune har fått midler fra statsforvalteren til tiltak for sårbare eldre, prosjektleder er Elin Hansen.

Påmeldingsfristen er fredag 12. november.

Påmelding:
Hemnes Kommune v/ Elin: 481 45 350
Frivilligsentralen v/ Carmen: 949 76 348


Hjertelig hilsen
Pensjonistforeningen
Frivilligsentralen
Hemnes kommune
Menighetsrådet