Hemnes Kommunes prosjekt «Sårbare eldre», Frivilligsentralen, Pensjonistforeningen og Menighetsrådet ønsker å gi eldre over 65 år, som sitter mye alene, en mulighet til å delta på et felles måltid og hyggestund i lag.

Felles middag på menighetshuset i Korgen Tirsdag 26. oktober kl. 12:30-16:00, middag serveres kl 14:00
Dette er et gratis arrangement


Det blir organisert skyss fra Bleikvassli, Korgen og Bjerka til Menighetshuset, for de som trenger det. Skulle det være noen som ønsker å delta fra andre steder i kommunen, er de
hjertelig velkommen, men må ordne skyss selv (det vil også bli arrangert middag på Hemnesberget ved en annen anledning).

Bussen kjører kl.11:30 fra Bleikvassli og henter, retur kl.15:30.

«Sårbare eldre» er et prosjekt der Hemnes kommune har fått midler fra Statsforvalteren til tiltak for denne målgruppen. Prosjektleder er Elin Hansen.

Påmeldingsfristen er onsdag 20. oktober

Påmelding:
Hemnes Kommune v/ Elin: 481 45 350
Frivilligsentralen v/ Carmen: 949 76 348