Krav til søknad

Søknaden må Innholde følgende informasjon:

 • Kontaktinformasjon:
  • Oppgi navn på firma, evt. kontaktperson, telefonnr., e-postdresse, postadresse og evt. besøksadresse.
  • Oppgi bankkontonr. for evt. utbetaling av tilskudd.
    
 • Prosjektbeskrivelsen:
  • Beskriv forretningsideen din så kort og presist som mulig. Ta med samarbeidspartnere og evt. avtaler/ tilbud, og gi en vurdering av markedet og kundegrupper og hvilke muligheter du ser.
  • Beskriv din egen bakgrunn med utdanning, kompetanse og relevant praksis/erfaring.
    
 • Økonomiske oversikter:
  • Oppstartskostnader og investeringer:
  • Oversikt over vareinnkjøp, markedsføring (messer, salgsreiser, hjemmeside m.m.), evt. opplæring og investeringer i varig utstyr og evt. bygninger. Leasing anses som leie og vurderes som driftsutgift.
    
 • Finansieringsplan:
  • Lån, egenkapital, egeninnsats, tilskudd
  • (Kommunalt tilskudd vil uansett være en begrenset del av totalkostnaden)
    
 • Driftskalkyle/ budsjett:
  • Forventa omsetning, inntekter og driftsutgifter når virksomheten er kommet godt i gang.
  • De økonomiske oversiktene kan gjerne lages i regneark og sendes som vedlegg til selve søknaden.

Rammer: I h.h.t. til vedtektene for kommunalt næringstilskudd er maksimalt tilskudd 50% av kostnadene. Normalt er tilskuddsandelen betydelig lavere. Du kan også søke om støtte til prosjekter som er påbegynt, men ikke fullført. 

Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt.