Hattfjelldal og Hemnes kommuner samarbeider om en bredbåndsutbygging med fiber på strekningen Krysset Krutfjellveien – Varntresk-Hjartfjellneset-Sundsås-Stubbli-Røsvassbukt-Kongsdalen-Bleikvasslia-Korgen- Leirskardalen.

I første omgang får potensielle bredbåndskunder på strekningen Sundsåsen – Villmoneset i Korgen et brev med forespørsel om en fibertilknytning er av interesse. Om kort tid vil også huseiere på Aspmoen, Tronesmoen og i Leirskardalen få samme forespørselen.

I Bleikvasslia planlegges forgreninger til Gruvabyen og Halvardalen , og det planlegges avgreining fra Røsvassbukt til Valberg. Utbygging av disse forgreiningene forutsetter imidlertid at interessen er stor nok. 

Tilknytningskostnader: 
Endelige satser er ikke fastsatt, men Hatt-nett sine satser i Hattfjelldal kan være retningsgivende inntil videre (priser eks. moms): 
Private abonnenter:    kr. 5000.-
Bedrifter:                    kr. 15 000.-

Prisene gjelder for de som registrerer sin interesse for tilknytning før 1. september 2015 og som gjennomfører tilknytningen når anleggsarbeidet pågår.
Abonnenter som tegner seg etter at anleggsarbeidene i deres område er gjennomført, må forvente en betydelig høyere tilknytningspris,
fordi dette vil gi vesentlig merkostnader for netteier.

Den gjennomgående fiberen blir prioritert først, slik at ferdigstillelse mot alle abonnentene vil ikke komme før i løpet av 2016.
Dersom du/ dere er interessert i å knytte dere til det planlagte fibernettet, vennligst gi tilbakemelding til Hemnes kommune på vedlagte svarskjema eller send e-post til postmottak@hemnes.kommune.no med navn, adresse, gårds-, bruks- og evt. festenr. og melding om at dere er interessert i fibertilknytning.  

NB!  Frist 1. september 2015 for å oppnå rimeligste tilknytningssats.

Grunneieravtale - fiber rev 1.docx
SVARSKJEMA FIBER.docx