Hemnes vannverk

  • Godkjent av Mattilsynet 2010
  • Leverer vann til Hemnesberget og Sund. 
  • Vannverket forsyner ca. 1500 personer, 20 hytter, 3 gårdsbruk, 4 offentlige institusjoner og 13 industri/næringsvirksomheter. 

Vannbehandlingsanlegget ble bygget i 2001. Renseprosessen har 2 hygieniske barrierer, sand-/antrasittfilter og UV-bestråling. Vannkilden er Sagelva. 

Forsyningssystemet består av til sammen 22 200 m med kommunalt ledningsanlegg, 2 høydebasseng og ett trykkøkningsanlegg. 

Bjerka vannverk

  • Godkjent av Mattilsynet 2008.
  • Vannverket leverer vann til Bjerka, Valla og Finneidfjord. Vannverket forsyner ca. 920 personer, 7 gårdsbruk, 1 campingplass, 5 offentlige institusjoner og 5 industri/næringsvirksomheter.  

Vannbehandlingsanlegget ble bygget i 2003, og utvidet i 2008 i forbindelse med Nortura’s etablering på Bjerka. Renseprosessen har 2 hygieniske barrierer, sandfilter og UV- bestråling. Vannkilde er Kangsliåga. Forsyningssystemet består av til sammen 25 623 m med kommunalt ledningsanlegg, 3 høydebasseng og 3 trykkøkningsstasjoner. 

Korgen vannverk

  • Godkjent av Mattilsynet 2010.
  • Vannverket leverer vann til Korgen og Vesterli. Vannverket forsyner ca. 1100 personer, 13 gårdsbruk, 5 offentlige institusjoner og noe industri/næringsvirksomheter.  

Vannbehandlingsanlegget har i de senere år blitt renovert, både bygg og prosessteknisk. Renseprosessen har 2 hygieniske barrierer, sandfilter og UV-bestråling. Vannkilde er Valåga. 

Forsyningssystemet består av til sammen 23 700 m med kommunalt ledningsanlegg, 2 høydebasseng og 2 trykkøkningsstasjoner. 

Bleikvassli vannverk

  • Godkjent Mattilsynet 2009. Vannverket leverer vann til Halvarddalen, Bleikvassli og Gruva. 
  • Vannverket forsyner ca. 320 personer, 9 gårdsbruk, 2 offentlige institusjoner og noe industri/næringsvirksomheter. 

Vannverket er godkjent av Mattilsynet i 2009. Vannbehandlingsanlegget er ombygd og totalrenovert i 2012.  Vannkilde er Røssvatnet, som og er godkjent som en hygienisk barriere. Videre rensing er UV- bestråling.  Forsyningssystemet består av til sammen 14 300 m med kommunalt ledningsanlegg, 1 høydebasseng og 2 trykkøkningsstasjoner.