Valgdagen:

Du kan avgi din stemme ved følgende lokaler på valgdagen 13 september 2021:

  • Bleikvassli skole,                             Kl 09:00 – 21:00
  • Korgen samfunnshus,                     Kl 09:00 – 21:00
  • Bjerka skole                                     Kl 09:00 – 21:00
  • Finneidfjord Samfunnshus               Kl 09:00 – 21:00
  • Hemnes Allaktivitetshus, Aula          Kl 09:00 – 21:00