Vi kommer til Hemnesberget omsorgssenter og Korgen omsorgssenter siste uka før valget.
Da kan både pasienter, pleiere og besøkende få avgi sin stemme.
Husk legitimasjon!
Hvis du bor på omsorgssenteret kan en pleier gå god for deg. Pleieren må da vise frem sin egen legitimasjon.

7 september 2021 Kl 10:00 – 13:00 - Hemnesberget omsorgssenter

8 september 2021 Kl 10:00 – 13:00Korgen omsorgssenter