Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Da kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar din stemme.

Frist for å søke om å gi forhåndsstemme hjemmefra er fredag 10 september kl. 10:00. Søknaden må inneholde navn, telefonnummer, adresse og fødselsdato, samt grunn til at du ikke kommer deg til et stemmelokale. Du vil bli kontaktet om tidsrom for stemmegivning.

Du kan søke pr epost til: postmottak@hemnes.kommune.no, eller ringe oss på telefon 751 97 000 mellom kl 10:00 – 14:00.