Totalt har nå 3062 personer mottatt første dose vaksine i Hemnes kommune. 2826 av disse har også mottatt andre dose, og 6 personer har fått tredje dose. I tillegg har enkelte fått vaksine i andre kommuner, disse er ikke med i tallene ovenfor. 

Time for dose to kan fremskyndes til 6 uker +/- 14 dager. Dette for å sikre at ingen får dose 2 før anbefalt minimumsintervall. Dersom vaksinedosene gis med for tett intervall, vil ikke den siste dosen telle. Man får dermed et ugyldig koronasertifikat.

Fremgangsmåte for fremskynding av time for dose 2 finner du her

Vi anvender nå også  Modernas vaksine Spikevax, og flere av dere vil få denne som dose 2. Dette er en vaksine basert på samme teknologi som Comirnaty fra BioNTech og Pfizer som vi hittil har brukt her i Hemnes, og er vurdert å være likeverdig med denne. Det er ikke sett noen økte komplikasjoner ved kombinasjon av de to vaksinene, og det forventes minst like god beskyttelse som ved to doser av samme vaksine.

Det er ikke anledning til selv å velge hvilen vaksinetype du får som dose 2.

Ungdom på 16 og 17 år (alle født i 2004 og 2005) tilbys nå vaksinering. Disse vil så langt det er mulig få tilbud om vaksinering med Comirnaty. Det er anbefalt et intervall mellom dose 1 og dose 2 på 8-12 uker for en bedre vaksinerespons i denne gruppa.

De av dere som ikke får tilbud via videregående skole, kan registrere dere for vaksinering i Hemnes. Har du ikke fylt 16 år ennå, må du ha med samtykkeskjema underskrevet av begge foresatte. Samtykkeskjema finner du her: Samtykkeskjema

Selv om dose 1 gir god beskyttelse, er det viktig å huske at man ikke er fullgodt beskyttet før man også har fått dose 2.


Aldersgruppen 12-15 år (født i årene 2006 -2009) vil i uke 39 få tilbud om vaksinering her i Hemnes. Disse vil foreløpig få tilbud om en enkelt dose med Comirnaty.

Av hensyn til nærhet til legetjenesten, vil vaksineringen foregå ved hhv Korgen- og Hemnesberget sentralskole. Elever fra Finneidfjord og Bleikvassli vil få nærmere beskjed om hvor de skal møte.  De som ikke har fylt 12 år før 1.oktober, vil få tilbud om vaksine så snart de er gamle nok.

Alle elever må registrere seg via kommunens hjemmeside.

Vi ønsker også at de som IKKE ønsker vaksinen, registrerer seg.. Dette for å sikre at alle har mottatt informasjon om tilbudet.

For mer informasjon og registrering i denne aldersgruppa, se her


Regjeringens har besluttet å tilby en 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. Det vil som hovedregel være spesialisthelsetjenesten som identifiserer og varsler pasientene om anbefaling av 3. dose, og pasientene skal derfra få skriftlig dokumentasjon som kan fremvises kommunens vaksinasjonstjeneste. Dette for å bekrefte at pasienten tilhører aktuelle sykdomsgrupper. Les mer om dette her (link til info som ble lagt ut i går).

Dersom du tilhører en av de aktuelle gruppene, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206 for å avtale time for 3.dose.


REGISTRERING FOR VAKSINE (brukes av alle utenom gruppa 12-15 år):

Det er ikke nødvendig å registrere deg på nytt dersom du allerede har fått time til vaksinering, eller venter på å få andre dose.

Vi oppfordrer alle som har Bank ID om å bruke elektronisk påmelding, men dersom dette blir vanskelig, kan du ta kontakt på tlf 908 04 206.  Påmelding finnes her

Vaksinene vi bruker nå er: 

  • Comirnaty fra BioNTech og Pfizer.
  • Spikevax fra Moderna (fra uke 34)

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Husk at alle land i EU/ EØS beslutter egne regler, og den enkelte bruker av koronasertifikatet plikter å sette seg inn i de reglene som gjelder der en skal bruke sertifikatet (for eksempel ved reise). Dersom opplysninger mangler eller er feilregistrert, kan dette ha konsekvenser for gyldigheten av sertifikatet. Reglene for de ulike EU/ EØS-land finnes på nettsiden Re-open EU.

Sjekk din status, samt spørsmål omkring Koronasertifikat på Helsenorge.no

Vi ber for øvrig alle om å holde seg oppdatert på våre ukentlige statusrapporter, samt følge med i media og på aktuelle nettsider som Helsenorge.no og FHI.no for status på nasjonalt nivå.

Hemnes kommune samarbeider med frivilligsentralen, beredskapsgruppen i sanitetsforeningen og pensjonerte sykepleiere for bistand til vaksineringen.