Hemnes kommune tilbyr vaksine til barn og unge mellom 12 og 15 år.

Det er behov for raskest mulig å få oversikt over hvor mange som ønsker vaksinen. Hemnes kommune har som mål å tilby vaksinasjon til denne aldersgruppen før høstferien. 

Klikk her for å registrere om du ønsker/ikke ønsker koronavaksine til ditt/dine barn: 

Registrer her