Snøskuterløyper i Hemnes stenges 20.4

Les mer:

https://www.hemnes.kommune.no/snoeskuterloeyper-i-hemnes-stenges.6110701-426473.html

_______________________________________________________________________

Hemnes kommunes tiltak ifbm. NVEs snøskredvarsel faregrad 5 21.4.18

I forbindelse med at NVE har oppgradert snøskredvarselet for region Helgeland til faregrad 5 - meget stor fare, gjeldende for lørdag 21.04. har Hemnes kommune iverksatt/vurderer å iverksette følgende tiltak:

  • Veien i Bjerkadal og Svalenget vurderes fortløpende stengt.

  • Skuterløypene i Hemnes stenges i dag 20.04.18.

  • Ekstra beredskap iverksatt for tekniske tjenester.

  • Kriseledelsen holdes i beredskap gjennom helgen

 

Dette er første gang NVE har tatt i bruk faregrad 5 ved et snøskredvarsel. Det må derfor påregnes at det går skred i områder der det til vanlig ikke går skred, og at store snøskred får lengre utløpssone enn det som er vanlig. Hemnes kommune anmoder befolkningen om å respektere hovedredningssentralens beskjed om å holde seg hjemme i helgen. Forøvrig henvises det til www.varsom.no for informasjon.

_________________________________________