Det vil bli kjørt revisjon av plan for snøskuterløyper i Hemnes etter sommeren 2018 og vi ønsker tilbakemeldinger fra de som har benyttet seg av løypenettet.