Hemnes kommune har tatt opp forslag om å oppheve reguleringsplanen for Klemethelleren. Planen ble vedtatt i 1994. Utkastet til oppheving av plan ligger nå ute til offentlig ettersyn.

Frist for å uttale seg er 28. november.

Dokumentene ser du her: