BUDSJETT 2018, ØKONOMIPLAN 2018-2021
 
Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 ligger her:
 
Budsjett 2018
Tiltak til budsjett 2018
Utredninger
Powerpoint presentasjon
 
Dokumentet er lagt fram og gjennomgått av rådmannen onsdag 01.11.2017.
 
Rådmannen forslag til budsjett og økonomiplandokument sendes nå ut på høring.
 
Høringsfrist er 16.11.2018.
 
Høringer leveres til postmottak@hemnes.kommune.no.
 
  • Høringene blir vurdert av formannskapet når de utarbeider sin innstilling til kommunestyret 29.11.2017.
  • Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 30.11.2017- 14.12.2017.
Dokumentene legges ut på kommunens hjemmeside og rådhuset i Korgen
 
Kommunestyret behandler og vedtar budsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 den 14.12.2017.