Personvernombud
Personvernombudsordningen er en frivillig ordning administrert av Datatilsynet. Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern.

Personvernombud for Hemnes kommune er Ståle Sjøvoll

Kontaktinformasjon:

stale.sjovoll@digihelgeland.no