Utlyste stillinger:

Bjerka  barnehage

Pedagogisk leder – 100% midlertidig, med mulighet for fast tilsetting.
Tiltredelse: 01.08.14 – 19.02.15

Pedagogisk leder – 20% fast
Tiltredelse: 01.08.14
Kontaktperson for begge stillingene: styrer Johanne Kjemphei tlf; 75 19 76 30

 

Sørfjellet gårds og friluftsbarnehage

Pedagogisk leder – 100% fast
Tidsrom: 01.08.14
Kontaktperson: styrer Susanne Holmen tlf; 75 19 34 79

 

Korgen fysak barnehage

Pedagogisk leder – 100% fast
Tidsrom: 01.05.14
Kontaktperson: styrer Merethe Vatshaug tlf; 75 19 73 80Lønn: 428 100,00 uansett ansiennitet

 

Søknadsfrist for alle stillingene: 27.04.14

Søknad sendes: elektronisk via kommunens hjemmeside: www.hemnes.kommune.no.


Ledige stillinger, fullstendig utlysningstekst finnes også her.


Søknad vedlagt fullstendig CV kan også sendes: Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen.

Søknadspapirene blir ikke returnert.