Aktuelt

Åpning av isfiskeløype

isfiske_600x404
Isfiskeløypa fra Bjerkadalen til Vestre Kjensvatn åpner fredag 20. februar kl. 18.00. Løypa avsluttes ved Vasshovud ved vestenden av Kjensvatnet

Bygdemøter om frivillighet

bygdemoter
Frivillige- det vil si lag, foreninger og enkeltpersoner - gjør en stor innsats og en stor forskjell i Hemnes kommune. Hemnes kommune skal utarbeide en strategi for å kunne utvikle og styrke samarbeidet mellom frivillig sektor og Kommunen. ...

NVE snøskredvarsling

Vedlagt følger varsel fra NVE snøskredvarsling mottatt søndag 8.februar kl. 12.59: Det ventes mandag 9.februar STOR snøskredfare – faregrad 4 – i Nordland og Nord-Trøndelag. Det ventes svært store nedbørmengder og en temperaturstignin...

Samefolkets dag - 6. februar!

flagg
6. februar er en felles dag for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen ble feiret for første gang i 1993, samtidig som FN offisielt åpnet det internasjonale året for urfolk. Dagen blir feiret på forskjellig vis i ulike loka...

Kommende møter og frister:Vis alle

Web levert av CustomPublish AS