Aktuelt

Tilskudd til private veier 2016

Tilskudd til private veier for 2016 skal nå fordeles. Tilskuddet gjelder utbedring og vedlikehold av private veier til fastboende med vei lengde over 300 meter. Søknader skal inneholde beskrivelse av tiltaket og kostnadsoverslag. Søknaden s...

Prisutdelinger i Hemnes 2016

Prisutdelinger 2014
Hemnes Kommunes Kulturpris 2016 Hvem får Hemnes Kommunes kulturpris i år? I retningslinjene for prisen heter det bl.a: "Hemnes Kommunes Kulturpris tildeles personer som over tid har gjort seg fortjent til prisen ved frivillig og ulønnet in...

Kurs i tilstandsvurdering av verneverdig bebyggelse

Hemnes kommune og Vefsna Regionalpark har fått støtte fra Norsk Kulturminnefond til to kurs, og vi håper på mange engasjerte deltagere! Kursene vil bli holdt i Hemnes og i Mosjøen, og hvert av dem går over to dager. På kurset vil det bli...

nykommunehemnes.png 

nykommunerana.png

 Okstindan natur- og kulturpark

 ungjobb 2016.png

 arn banner.png

Web levert av CustomPublish AS