I disse dager etablerer Omsorgstjenestens administrasjon seg i de tidligere tannlegelokalene i den gamle delen av rådhuset.

For å finne oss benytter du inngangen rett over hovedinngangen til rådhuset. Vi er i første etasje.

I Omsorgstjenestens nye base finner du foreløpig: 

  • Enhetsleder Kari Brendås Lillebjerka
  • Tildelingskontoret for Helse- og omsorgstjenester
  • Unn Fagerbakk, merkantil og saksbehandler (TT-kort, vederlag for opphold i institusjon, fakturering mm)

Planen er at alle enhetens funksjoner som ikke hører naturlig til på omsorgssentrene eller ute i Miljøtjenestens bofellesskap, skal samles her i dette kontorfellesskapet.

Mvh
Kari Brendås Lillebjerka
enhetsleder Omsorgstjenesten
tlf 97899965/75197117
kari.lillebjerka@hemnes.kommune.no