Teknisk- og miljøutvalget vedtok i sitt møte 21. oktober å legge første pulje av nye adressenavn ut til offentlig ettersyn. Følgende navn er foreslått: Bardalsveien (til Leirvika), Geitvikveien, Vetenveien, Sundsveien, Bjerkadalsveien, Målvassveien, Breivika, Skogan, Kangsliveien, Mulaveien, Leirskarveien, Øverleirveien, Hjerpbakken, Baklandsveien, Vesterlia, Bryggfjelldalsveien, Flatmoveien, Fjellavlia, Sneliveien, Bygdåsveien, Hølbekklia, Gruvaveien, Smalsundmoveien, Rapliåsveien.

For å holde framdriften valgte rådmannen å lage ei sak med navn som var antatt lite kontroversielle. De øvrige navnene vil komme seinere og trenger mer omfattende forarbeid.

I kunngjøringen i Avisa Hemnes 29/10 er det ved en misforståelse foreslått Bakklandsveien. Dette er feil. Utvalgets forslag er Baklandsveien. Dette er et navn og en skrivemåte som kommunen tidligere har vedtatt og som f.eks. Vegvesenet bruker.

Høringsfrist for navnene er 18. desember. Spørsmål kan rettes til saksbehandler Trond Ø. Møllersen, tlf. 7519 7133, trond.mollersen@hemnes.kommune.no. Kommunen stiller gjerne opp for å orientere eller innlede om adressering og navnsetting. 

Vedlegg:

Fase1 1G adressenavn kart.pdf

Fase1 1G brev.pdf

Fase1 1G navneliste.pdf

Fase1 1G saksframlegg.pdf