Rådmann Amund Eriksen er både stolt og glad for å få på plass en slik avtale.

- Avtalen vil kunne bidra til at kommunen kommer enda mer på offensiven når det gjelder nærværsarbeidet vårt. Vi har et for høyt sykefravær i kommunen. De siste årene har vi sett en tendens i positiv retning, men vi er enda langt unna målet på 93 % nærvær – eller maksimalt 7 % sykefravær.

- Jeg har god tro på at avtalen vil være et godt bidrag til å nå dette målet, sier rådmannen. Det spesielle i avtalen er at alle arbeidstakerorganisasjonene støtter aktivt opp om den. Dermed er alle ansatte også forpliktet i forhold til avtalens innhold. I tillegg har alle fastlegene i kommunen støttet opp om prosessen, og skrevet under avtalen. Imidlertid er jeg veldig klar på at den største utfordringen ligger hos oss som arbeidsgiver. Det stilles store krav til hva lederne skal gjøre. For å få alt på plass vil det ta noe tid. Det viser erfaringene vi fikk med «Egenmelding 365-prosjektet», sier Eriksen.

Den nye avtalen har på mange måter tatt med seg det beste som lå i E-365. Vi har selvfølgelig ikke mulighet til å ta ut 365 egenmeldingsdager, men alle ansatte i kommunen vår har 24 egenmeldingsdager pr. 12 måneder. Nå forventer vi at alle skal ta ut de 24 egenmeldingsdagene, før de eventuelt blir sykemeldt. Selv om du tar ut egenmelding, så er det viktig at de ansatte konsulterer legen sin ved behov for behandling og eventuell medisinering. Men før sykemelding kommer altså egenmelding, sier en engasjert rådmann.

- Nå skal vi ut å informere de ansatte i hele kommunen. I tillegg har vi avtalt med de tillitsvalgte at arbeidsgiver blir invitert ut på medlemsmøter i organisasjonene. Det er viktig å drive et veldig aktivt og kontinuerlig informasjonsarbeid om dette. Det er en viktig forutsetning for at vi skal lykkes.

Når tror du vi vil se de første resultantene av «Hemnesavtalen», spør vi rådmannen.

- Det er viktig å understreke at dette er et kontinuerlig arbeid. Vi vil aldri komme i mål. Men nå har vi fått et virkelig godt grunnlag for at vi skal kunne lykkes i dette arbeidet. Jeg både håper og tror at vi i løpet av året skal kunne vise til gode resultater, også på selve fraværsstatistikken. Nå gleder jeg meg bare til å sette i gang for alvor. Etter det vi vet nå, så er «Hemnesavtalen» vår ganske enestående i kommunal sammenheng. Dette er virkelig spennende å være med på, avslutter en optimistisk rådmann.

Partene signerer - Tove Buskli HTV-Fagforbundet, rådmann Amund Eriksen og kommuneovelege Robert Novak_500x375.jpg
Partene signerer - Tove Buskli HTV-Fagforbundet, rådmann Amund Eriksen og kommuneovelege Robert Novak
kommunelege Trond Rydsaa og rådmann Amund Eriksen_500x375.jpg

Kommunelege Trond Rydsaa og rådmann Amund Eriksen

Brigt Aslak Hjelle - NAV arbeidslivssenter - Andrew Amundsen - NAV-Hemnes - Gunn Elisabeth Lillegård - Stamina Helse_500x375.jpg
Brigt Aslak Hjelle - NAV arbeidslivssenter - Andrew Amundsen - NAV-Hemnes - Gunn Elisabeth Lillegård - Stamina Helse

Klikk her for å laste ned avtaleteksten - «Hemnesavtalen»