Ferge i isen_500x332.jpg

Hemnes kommunestyre vedtok i møte 16. september at kommunen ikke vil ta ansvaret for nytt transporttilbud til de fastboende på Tvertførlandet med driftstilskudd fra fylkeskommunen, men overlate dette til dem som har det egentlige ansvaret.

Fylkeskommunen har svart på vedtaket med at til tross for kort tid fra vedtak til oppstart, vil de gjøre det de kan for å få på plass et alternativ for de fastboende på Tvertførlandet når fergesambandet nedlegges. De har forutsatt at de tar isforbehold i sitt rutetilbud da de planlegger å bruke en aluminiumsbåt uten ishud.

Hemnes kommune vil fortsatt jobbe for at oppsitterne skal få et best mulig tilbud – bl.a. ved å gå videre med Statkraft sitt ansvar for de forverra isforholdene i fjorden. Kommunen ber også om at fergetrafikken opprettholdes fram til 1. april 2015 for å få en avklaring av bl.a. disse spørsmålene.