DAGSORDEN:

  1. Velkommen til folkemøte v/ ordfører
  2. Et raskt historisk tilbakeblikk v/ Håkon Økland
  3. Kraftutbyggingen med skjønn og avtaler v/ Statkraft
  4. Fergedriften og fylkeskommunens ansvar v/ NFK
  5. Spørsmål og kommentarer
  6. Oppsummering, mulige løsninger

Alle er velkommen!