For å bidra til mindre spredning av korona-virus, er NAV Hemnes sitt publikumsmottak og venterom stengt for publikum inntil ny beskjed blir gitt. På grunn av stor pågang til NAV Kontaktsenter, ber vi om at publikum tar kontakt med NAV Hemnes.

  • Publikum oppfordres til å ta kontakt med NAV via Din side på www.nav.no eller
  • sende e-post til nav.hemnes@nav.no for kommunale tjenester.
  • Post og beskjeder kan leveres i postkasse utenfor Rådhuset.
  • Søknadskjema for økonomisk sosialhjelp ligger på Hemnes kommune sine hjemmesider, www.hemnes.kommune.no.
  • For mer informasjon om korona-virus og NAV sine tjenester, se www.nav.no.
  • For mer informasjon om korona-virus, se www.helsenorge.no.