Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr 30 juni i valgåret.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet.

Står du ikke oppført i manntallet, kan du sende skriftlig søknad om å bli innført. Du kan benytte skjema som du finner under og sende dette til:

Valgstyret i Hemnes kommune
Sentrumsveien 3
8646 Korgen

Eller sende utfylt skjema på epost til: postmottak@hemnes.kommune.no

Det vil også være mulig å søke om innføring i manntallet når du avlegger din stemme. Dette gjelder både ved forhåndsstemming og på valgdagen.