Etter avtale med reindriftsdistriktet om en prøveordning for 2017, vedtok kommunestyret den 2. februar å etablere løype 9 for en sesong. Erfaringene med løypa skal evalueres sammen med reindriften etter sesongen er ferdig. Løypa blir åpnet så snart den er skiltet og merket. Det blir ingen restriksjoner mot kjøring i helgene og i påsken.

Parkeringsplassen på Sørhågen og veien dit vil bli brøytet.

Kommunestyrets vedtak og tilhørende vedlegg finner du her:

16-01394-38 Vedtak KST, 02022017, Sak 3-17, Plan for snøskuterløyper i Hemnes - ny behandling.pdf

Ny høringsuttalelse Røssåga Siida jan-2017.pdf

Løype 9 - kart.pdf

Konsekvensutredning 2017.doc

Planbeskrivelse revisjon 2017.docx

Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket fra publisering - dvs. 10.mars 2017. NB! Det er kun berørte parter som har klagerett

Innkomne klager innen fristen:

16-01394-42 Klage Mattilsynet L9.pdf      16-01394-44 løype L9 - Naturvernforbundet.pdf     16-01394-46 Klage på etablering av skuterløype nr. 9 - krav om utsatt iverksettelse 286673_3_1.pdf    16-01394-48 Klage Solveig Karlson.pdf 

Oppdatert løypekort finner du her.

Oppdatert løypekart finner du her.