KURS I TILSTANDSVURDERING AV VERNEVERDIG BEBYGGELSE.

Hemnes: 23 og 24 mai:
Jamtjord og innerdal. oppmøte Ungdomshuset på Jamtjord mandag 23.05 kl 9 00

Mosjøen 25 og 26 mai:
Sjøgata og Mjaavatnbrygga, oppmøte Jacobsenbrygga, Sjøgata 31 onsdag 25 05 kl 9 00.

Arrangementene er GRATIS!

tilstandsvurdering.jpg

Hemnes kommune og Vefsna Regionalpark har fått støtte fra Norsk Kulturminnefond til to kurs, og vi håper på mange engasjerte deltagere!

Kursene vil bli holdt i Hemnes og i Mosjøen, og hvert av dem går over to dager. På kurset vil det bli gjennomgått tilstandsvurdering på gammel bebyggelse , og hva du kan og bør gjøre. Kalkyle og enhetspriser på slikt arbeid vil også være tema.

Begge kursene vil bli holdt på øvelsesobjekter som inneholder problemstillinger som er relevanter for de fleste typer restaureringsarbeider. Programmet både i Mosjøen og i Hemnes er bygd over samme lest, men har litt ulike vinklinger. Derfor vil de som tar seg tid til å delta både i Hemnes og Mosjøen få fire utbytterike dager.

I Hemnes vil vi ha fokus på landbruksbebyggelse. Her vil vi ta for oss spennende objekter både i Leirskardalen og i Inderdalen. I Mosjøen er det som rimelig kan være mer urbane miljøer som blir presentert. Kurset vil bli holdt i Sjøgata og på Mjaavatnbrygga.

Kurset er åpent for alle interesserte men vil vel være spesielt interessant for eiere av verneverdige bygg, håndverkere og offentlig forvaltere.

Kurset vil bli holdt av Arnstein Brekke som har bred kompetanse innen fagfeltet.

Eier du et gammelt og/eller vernet hus som trenger å settes i stand? Lær hvordan du kan vurdere tilstanden på huset ditt, og hva du kan og bør gjøre!

Se invitasjon og kursprogram for nærmere beskrivelse under.