15. desember vedtok kommunestyret revidert plan for snøskuterløyper med tilhørende forskrift i Hemnes. Vedtaket finner du her.

Berørte parter kan påklage vedtaket. Klagefristen er 20. januar 2017.

Vedlegg: 

Løypekart 2017.pdf

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter i Hemnes 2017.doc

NB! En av høringsuttalelsene er gjengitt med feil navn i saksframlegget. Det er Ann Karin Krogli som har avgitt uttalelse sammen med Svein Arne Brygfjeld - ikke Anita Krogli. Vi beklager navneforvekslingen.