Kommunestyret gikk mot fylkesmannens begjæring om utsatt iverksettelse av løype 9 (Tustervatnet-Sørhågen/ Korgfjellet).

Inntil dette er avgjort vil løypa holdes åpen. Vedtaket innebærer også en bred evaluering av løypa etter sesongslutt.

Kommunestyrets vedtak finner du her.