Redusert sykefravær i Hemnes kommune

Sykefraværet for Hemnes kommune viser en positiv utvikling. I juni måned var fraværet 8,4%, mot 10,7% i juni 2012. Det er en nedgang på 21,5% fra 2012.

Samlet første halvår 2013 har Hemnes kommune 9,1% i fravær, mot 11,4% i 2012, det er en nedgang på 20,17% fra 2012.

Rådmannen er fornøyd med utviklingen. Den gode tendensen fra første kvartal i 2013 har fortsatt gjennom andre kvartal. Tallene tyder på at kommunens aktive engasjement knyttet til oppfølging og samarbeid omkring sykefravær i enhetene gir positive resultat. Godt samarbeid mellom alle aktører gir resultat på sikt. Målet er fortsatt å stabilisere fraværet på ca. 7%.

Mer om nærværsprosjektet og sykefraværsarbeidet (oppsummering første halvår), ligger som eget vedlegg.

Kontaktpersoner:

  • Amund Eriksen – rådmann – 414 75 680
  • Synnøve Sjøfors – prosjektleder – 922 92 796
  • Rolf Fjellestad – ass.rådmann/personalsjef – 970 99 338

Arbeid omkring sykefravær i enhetene gir positive resultat. Godt samarbeid mellom alle aktører gir resultat på sikt. Målet er fortsatt å stabilisere fraværet på ca. 7%.