Stortingsvalget 2021:

 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Industri - og næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Partiet De Kristine
 • Partiet Sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Sametingsvalget 2021 - Sør samisk valgkrets

 • Bargiidbellodat – Baarggijbelludahka – Barkjebielien partije - Arbeiderpartiet
 • Guovddášbellodat – Senterpartiet
 • Nordkalottfolket
 • Norgga Samiid Riikkasearvi – Vuona Sámij Rijkasiebrre – Nøørjen Samiej Rijhkesiebrie – Norske Samers Riksforbund
 • Ovddádusbellodat - Fremskrittspartiet
 • Olgeš – Høyre

For mer informasjon om hvilke parti som stiller til valg i de andre valgkretsene kan du se oversikt på sametingets nettside: https://sametinget.no/politikk/valg/sametingsvalget-2021/listeforslag-til-sametingsvalget-2021/