Hovedopptak

Alle barn mellom 1 og 5 år som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Dersom barnet fyller et år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller et år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet blir et år.

Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptakene, kan ikke påregne seg et tilbud, men bli satt på venteliste til neste hovedopptak

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars 2018!

For deg som allerede har plass

De som har fast eller midlertidig plass inneværende barnehage år, skal ikke søke på nytt!

Svar på søknad

Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut f.o.m. uke 12.

Barnehagetilbudet i Hemnes

Hemnes kommune har følgende barnehagetilbud:

Bjerka barnehage Bjerka 0-5 år
Sørfjellet Gårds- og Frilufts barnehage Bleikvassli 0-5 år
Finneidfjord barnehage Finneidfjord 0-5 år
Hemnes barnehage Hemnesberget 0-5 år
Korgen fysakbarnehage Korgen 0-5 år
Tømmerheia naturbarnehage Korgen 0-5 år
Frikultbarnehagen (Privat barnehage) Hemnesberget 0-5 år