Hemnes boligstiftelse har ledige leiligheter på Hemnesberget og i Korgen.

For informasjon ta kontakt med Marit Andreassen på telefon 477 10968.

Ønsker du visning på leilighetene ta kontakt med Torbjørn Lien på telefon 918 93233

Søknadsskjema finner du her: https://www.hemnes.kommune.no/utleieboliger.457470.no.html

Søknaden leveres på mail: hemnes.boligstift@hemnes.kommune.no