Tildeling

Tildeling skjer etter «først til møllen» - prinsippet, å tildeles av Boligkontoret i Hemnes kommune.  Behandlingstid på innkommet søknad er normalt 1-2 uker.

Inngåelse av leieavtale

Før en eventuell leiekontrakt kan inngås, må leietaker kunne dokumentere at husstanden vil kunne få opprette ny strømavtale med Helgeland Kraft. Leietaker må også opprette depositumkonto i Helgeland Sparebank på 3 x månedlig husleie. En eventuell garanti på depositumbeløpet fra NAV, kan godkjennes.

Bytte av leiebolig

Dersom du allerede leier av boligstiftelsen, og ønsker å bytte til annen leiebolig i stiftelsen, kan dette søkes om på følgende skjema:

Klageadgang

Klager skal være skriftlig, og leveres til Boligkontoret.

Oppsigelse

For ordinære utleieboliger i stiftelsen, er det tre måneders oppsigelse, gjeldende fra den første i påfølgende måned.  Dersom boligstiftelsen har søkere som ønsker å flytte inn, kan det være aktuelt å inngå avtale om kortere oppsigelsesperiode. Hvis dette kan være ønskelig for utflytter, må dette fylles ut i oppsigelsen;

Bostøtte

Det kan søkes om bostøtte når en bor i leid bolig. 

Kontakt

Torbjørn Lien   vaktmester tlf. 918 93 233  
 
 
Line Losvik utleie(kontrakt…) tlf. 75 19 71 29 / 941 76 801
Marit O. Andreassen  omsorgsboliger ( kontrakt..) tlf. 75 19 71 69 
Marita Tustervatn faktura, økonomi..  tlf. 75 19 71 12
Harald Mårnes  forretningsføreransvarlig tlf. 75 19 70 41
 
Adresse:  Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN ( post merkes Hemnes Boligstiftelse)