Forhåndsstemmegivning:

Du kan forhåndsstemme alle hverdager, unntatt lørdag, fra tirsdag 10 august til og med fredag 10 september 2021 ved servicekontoret, Rådhuset i Korgen.
Åpningstid: Mandag – Fredag kl. 08:00 – 15:00

I tillegg kan du forhåndsstemme ved følgende lokaler:

Biblioteket i Korgen:

Onsdag kl 12:00 – 19:00
Fredag  kl 12:00 – 16:00

Biblioteket på Hemnesberget:

Mandag kl 11:00 – 18:00
Torsdag kl 11:00 – 14:00

Lørdag 28 august 2021 kan du forhåndsstemme på:

Biblioteket på Hemnesberget    kl 11:00 – 15:00
Rådhuset i Korgen                    kl 11:00 – 15:00