Hemnes kommunes, Frivilligsentralen, Pensjonistforeningen og Menighetsrådet ønsker å gi eldre over 65 år og kanskje sitter mye alene, en mulighet til å delta på et felles måltid og hyggelig stund i lag med andre.
 

Felles middag på menighetshuset på Hemnesberget
Onsdag 20. april
kl. 12:30-15:30, middag serveres kl 14:00
Dette koster 100 kr per person. (Det er mulig å betale kontant eller så sender kommunen regning).

Det blir organisert skyss fra Finneidfjord og Hemnesberget til menighetshuset for de som trenger det. Skulle det være noen som ønsker å delta fra andre steder i kommunen er de hjertelig velkommen, men dere må ordne skyss selv.

Bussen kjører kl. 12:00 fra Finneidfjord, med retur kl. 15:30.
Transporten koster 50 kr. tur/retur.

 

Påmeldingsfristen er 18. april.

 

Påmelding:

Hemnes kommune v/Elin: 481 45 350

Frivilligsentralen v/Hege: 949 76 348

Hjertelig hilsen

Pensjonistforeningen
Frivilligsentralen
Hemnes kommune
Menighetsrådet