Hva støttes?

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som hus og bygninger, fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. I sine prioriteringer legger de vekt på kommunenes kulturminneplaner, med formålet om at et mangfold av landets kulturminner blir bevart og tatt i bruk i framtida for felles opplevelse, kunnskap og verdiskaping.

Søknadsfrist

Tidligere har det vært én årlig søknadsfrist, men fra i år er denne løpende. Det betyr at private eiere når som helst kan sende Kulturminnefondet en søknad.

For informasjon om arbeidet med kulturminner i Hemnes, se facebook: Kulturminneplan for Hemnes kommune (link til https://www.facebook.com/Kulturminneplan.hemnes.kommune/ )