Røssåga

Arealplan for utbygging av Nedre Røssåga er ute til høring med høringsfrist til NVE 20.12.12.

Hemnes kommune v/ Teknisk og miljøutvalget skal behandle planen 18. desember.

Dokumentene er lagt ut på servicekontoret i Korgen til gjennomsyn.

Eventuelle innspill sendes NVE, Postb. 5091 Majorstuen, 0301 Oslo med kopi til Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 Korgen.

Kontaktperson:
Håkon Økland,

Tlf. 916 70 540,
E-post: haakon.okland@hemnes.kommune.no