Dokument til offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn.

Budsjett & økonomiplan behandles i kommunestyret 14. desember 2017