Webinar om vannmiljø - Vannforskriften og landbruket

Vannforskriften setter nytt søkelys på vann og vannmiljø. Landbruket er en av sektorene som påvirker mest vann og det er derfor viktig at både gårdbrukere og forvaltning kjenner forskriften.

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge inviterer til webinar på TEAMS om vannforskriften og landbruket. Webinaret er gratis og går over to dager med 3 timers bolker.

Se mer informasjon, program og påmelding her:

https://nordnorge.nlr.no/nyhetsarkiv/2021/webinar-om-vannmiljoe/

Norsk landbruksrådgivning Nord Norge sender invitasjonen til kommunene, gårdbrukere og organisasjoner i landbruket i Nordland, men videresend gjerne invitasjonen til aktuelle personer.