Arbeidene avsluttes i krysset mellom Parkveien og Prestbakken. Videre anlegg i Parkveien starter opp til våren, og det er planlagt eget informasjonsmøte med beboere berørt av anlegget.


Parkveien nov  11