Den nasjonale kampanjeuken "Voksne skaper vennskap" gjennomføres i perioden 1.-5. september. Årets tema omhandler barn og unges nettbruk. Det er viktig at vi voksne engasjerer oss i dette og "logger" oss på barnas digitale liv. I løpet av kampanjeuka vil Korgen sentralskole sette fokus på personvern, nettvett og vennskapsaktiviteter.